Kenan Hulusi Koray

Kenan Hulusi Koray, 27 Mayıs 1906’de İstanbul’da doğdu. 1928 yılında Türk Tarih Encümeninin Kütüphanesinde memur çalışmaya başladı ve 1933 yılının sonlarına kadar bu görevi sürdürdü. Kenan Hulusi’nin edebiyat dünyasına adım atması öğrencilik yıllarına denk düşer. “Serveti Fünun” dergisinde yayınlanan ilk hikâyelerinin ardından, aynı dergiye yazan diğer altı arkadaşı ile birlikte, edebiyatımızda “Yedi Meşaleciler” diye anılan topluluğu oluşturdular. Kenan Hulusi Koray içlerindeki tek hikâye yazarıydı. Servet-i Fünûn, Muhit, Hayat, İçtihat, Milliyet, Mektep, Yeni Türk Mecmuası, Bütün, Haber Akşam Postası, Varlık, Yeni Mecmua gibi gazete ve dergilerde hikâyeleri yayınlanmaya devam etti. Yazdıklarının bir kısmı kitap halinde yayımlansa da birçoğu gazete ve dergi sayfalarında kaldı. 23 Mayıs 1943’te birçok kaynakta yer alan bilgiye göre tifüsten, eşinin naklettiğine göre ise lösemi hastalığından dolayı vefat etti.

yayımladığımız kitapları