Sözcükler Korkuyu Çağırıyordu

Kenan Hulusi Koray, kısa ömrüne fazlaca hikâye, roman ve deneme yazısı sığdırmıştır. Öğrencilik yıllarından itibaren yazmaya başlamış, yazdıkları dönemin mecmualarında yayımlanmaya başlamıştır. Yazarın hayatının belki de dönüm noktası Serveti Fünun dergisi kadrosundan çıkan Yedi Meşaleciler topluluğunun bir üyesi olmasıdır. Yedi Meşaleciler bir şairler topluluğu olarak bilinse de Kenan Hulusi bu topluluğun diğer altı üyesinden farklı olarak hikâye ve roman türünde yazmaya devam etmiştir.

Yazarın farklı senelerde dergilerde, gazetelerde ve basılı kitaplarında yayımlanan öykülerinden derlediğimiz Bir Garip Adam kitabındaki öykülerden bazıları korku teması ile yazılmıştır. Bu öyküler ekseninde Kenan Hulusi Koray cumhuriyet döneminin korku türünde yazan ilk yazarı sayılmaktadır. Öykülerinde aşk, çocukluk, savaş, korku, köy meseleleri gibi birçok farklı temayı kullanmıştır.

İlk dönem öyküleri ile ikinci dönem öyküleri arasında hem konu bakımından hem de dil ve üslup bakımından birtakım farklılıklar görülmektedir. İlk döneminde daha uzun cümleler kuran, betimlemeleri ile dikkat çeken, kelimeleri titizlikle metne yerleştiren bir yazar olan ve bütün bunlardan yola çıkarak “Sanat sanat içindir.” anlayışını benimsemiş görünen Koray; ikinci dönem öykülerinde toplumsal gerçekçilik çizgisiyle, “Sanat toplum içindir.” anlayışını benimsemiş, daha kısa cümleler ve daha az betimleme ile köylü eksenli öyküler yazmıştır. Bu döneminde kendisine aynı gazetede çalışan ve toplumsal gerçekçi üsluba sahip Sadri Ertem’in etki ettiği de söylenebilir. Ancak her ne olursa olsun, hangi anlayışla yazarsa yazsın edebiyata olan tutkusu hiç eksilmemiş, kısa ömrüne yüzlerce öykü sığdırmıştır.

Kenan Hulusi Koray, Milliyet Gazetesi’nin sanat sayfalarını hazırlamış, ardından Vakit Gazetesi’nin genel yayın yönetmenliğini yapmıştır. Bu dönemlerde birçok genç hikâyeciyi edebiyat dünyasına kazandırmıştır. Bunların içinde, günümüz okurları tarafından en çok tanınan Sait Faik’tir. Sait Faik, Kenan Hulusi Koray’ın edebiyat fakültesinden arkadaşıdır. Yazarın Uçurtmalar adlı öyküsü -basılan ilk öyküsü olduğu bilinmektedir- 9 Aralık 1929’da Kenan Hulusi’nin Milliyet Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Sait Faik, kendisiyle yapılan röportajlardan birinde “Hikâye yazmaya ilk nasıl başladınız?” sorusunu yanıtlarken kendisini hikâye yazmaya teşvik eden Kenan Hulusi’yi anmadan geçemez. Kenan Hulusi’nin verdiği cesaretle hikâye yazmaya devam ettiğini vurgular. Bu yönden baktığımız zaman yalnızca yazmakla kalmamış, diğer yazarları da desteklemiş olduğu görülmektedir.

Bir Garip Adam kitabını hazırlarken yazarın dergi ve gazetelerdeki öyküleri incelenmiştir. Kitapta yer alan bazı öykülerin birden fazla defa farklı yerde yayımlanmış ve ufak değişikliklere uğramış olduğu görülmüştür. Bu noktada yayınevimiz tarafından karşılaştırmalı inceleme yapılmış ve öyküler bu araştırmalar sonucu kitaba alınmıştır. Kitapta Kenan Hulusi Koray’ın, ülkemizin en bilinen yönetmenlerinden Metin Erksan tarafından 1975 yılında “5 Türk Hikâyesi” projesi ile sinemaya da uyarlanan Sazlık adlı öyküsü, Bir Garip Adam, Tuhaf Bir Ölüm, Kavaklıkoz Hanı’nda Bir Vaka, Belki Bir İllüzyon, Gece Kuşu, Dirilen Mumya, Kıllı Maymun, Güzel ve Esrarengiz adlı öyküleri yer almaktadır.

Yaşadığı dönemde edebiyat dünyasında adı sıkça anılan, Yedi Meşaleciler topluluğunun tek yazarı olarak bilinen Kenan Hulusi Koray’ın günümüz okuru nezdinde hak ettiği değeri görmesi, yeni neslin de onu tanıması ve eserlerini okuması en büyük arzumuzdur. Bu amaçla yayına hazırladığımız Bir Garip Adam’ı iftiharla, çok daha fazlası olan Kenan Hulusi Koray’ı mahcubiyetle sizlere sunuyoruz.

Yazan: Mustafa Okumuş