Yedi Düvelin Ecnebisi

Çoğu kere bir kitap seçmek bir tarot kartı seçmekten farksızdır.
Ya şimdi ikisini de yapıyorsan…
Ayvaz, gökyüzü ormanındaki ışıltılı noktaların Harezmi yolunu çözmüş bir dünyalı. Nereye gideceği ve ne yapacağı kestirilemeyen bir kuyruklu yıldız. Allah’ın yarattıkları içinde bir şeytan tırnağı.
Onun satırlarında, Palomar tepesindeki çağdaş rasathanenin tespitlerine Kaldelilerin üç bin yıllık söylenceleri eşlik ediyor. O, “başka türlü” bir kitabın günahına bizi de ortak ediyor.
Kartlar açılacak.
Ve her kart, talibine göre tabir edilecek.
Aynı ânı yaşayan ama aynı saatte olmayan iki şehir gibi.
Aynı sayıda bulunan ama farklı basamakta yer alan iki sayı gibi.