Mehmet Akgül

Mehmet Akgül, 1981’de Kahramanmaraş’ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Kahramanmaraş’ta; üniversiteyi Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde okudu. Öyküleri, Edebiyat Ortamı ve Melamet dergileri ile Sade İmge, Parşömen Sanal Fanzin, Edebiyat Haber ve İshak Edebiyat’ta yayımlandı. 

yayımladığımız kitapları