Osman Cemal Kaygılı

Osman Cemal Kaygılı, 1890 yılında İstanbul’da doğdu. 1913 yılında Mahmut Şevket Paşa’ya yapılan ve ölümüyle neticelenen suikastta rolü olduğu iddiasıyla dönemdaşlarından birçok yazarla birlikte, İttihad ve Terakki hükümeti tarafından Sinop’a sürüldü. Birinci Dünya Savaşı sırasında seyyar tümenlerde kâtiplik yapan Osman Cemal, hastalanması nedeniyle 1917 yılında malûlen emekliye ayrıldı. Emekliliğinden sonra geçim sıkıntısı içinde sütçülük, sebze yetiştirip satmak gibi çeşitli işlerde çalıştı. Akbaba, Sabah, İkdam, Payitaht, Akşam, Cumhuriyet, Yeni Gün, Son Saat, Vakit, Haber, Son Posta, Son Telgraf, Yıldız, Açıkgöz, Hakikat gazete ve dergilerinde hikâye, hatıra, sohbet, fıkra türlerinde yazılar kaleme aldı. Osman Cemal Kaygılı, birçok gazete ve dergide ardında bıraktığı sayısız yazı ile 1945 yılında verem ve kanser teşhisi ile yatırıldığı Guraba Hastanesi’nde geçirdiği bir ameliyat sırasında hayatını kaybetti. Günümüzde hâlâ gazete sayfalarında kalmış, kitaplaşmamış yüzlerce hikâyesi bulunmaktadır. 

yayımladığımız kitapları