Sherwood Anderson

Sherwood Anderson, 1876 yılında Ohio’da doğdu. İspanya-Amerika savaşı için orduya alınsa da fiili olarak savaşa katılmadı. İlk romanı Windy McPherson’s Son 1916 yılında yayımlananan, anı, öykü ve roman türünde birçok eser veren Amerikalı yazar, kendinden sonra gelen Ernest Hemingway, William Faulkner, Thomas Wolfe, John Steinbeck gibi yazarları da etkiledi. Özellikle William Faulkner’ın ilk romanının yayımlanmasında etkili oldu. Anderson’ın, kendisine yazmak hakkında da önemli katkıları olduğunu belirten Faulkner, “Sherwood Anderson bizim dönemimizin Amerikan yazarlarının babasıdır. O, sonraki kuşaklara aktarılacak bir geleneğin, asıl değeri hiçbir zaman tam olarak bilinememiş, en önemli temsilcisidir.” diye belirtir. Yirminci yüzyıl başında Amerikalı alt ve orta sınıfı ele aldığı öykü ve romanlarında, yalnız, kimlik bunalımı yaşayan insanlara odaklanmış, kurgularının pek çoğunda kendi içlerinde bocalayan karakterlere yer verdi. Sherwood Anderson, 1941 yılında bir partide içtiği martinideki zeytin kürdanını yutması sonucu yaşamını yitirdi.

yayımladığımız kitapları