Tahirbuselik Devrim Marşı

1980 darbesine dair tarih koleksiyonlarında birçok efemeraya rastlayabilirsiniz. Peki ya sonrası?
Onu irdelemeye değer bulan sadece edebiyattır.
Mustafa Okumuş, kaybedilmiş bir hayatın izinde ilerleyerek aslında bir neslin ertelenmiş muhasebesine ışık tutuyor. Yazar, idealist bir döneme methiyeler sunmak yerine yapbozun kayıp parçalarını, yani sahnenin dışındakileri bir aydın vakarıyla işliyor.